همکاری با ما     

شرکت پادتن علم در سومین دهه فعالیت خود با دورنمای توسعه وگسترش سازمان همواره پذیرای جذب نیروهای متخصص می باشد و بر این باور است که منابع انسانی با ارزشترین سرمایه هر سازمان است.

برای ما باعث افتخار است که از همیاری شما در تولید ملی امان بهره مند گردیم.

در صورت تمایل میتوانید رزومه خود را به آدرس پست الکترونیک ما ارسال فرمایید.