نمایشگاه ارتقا کیفیت 95

چهاردهمین کنگره کشوری ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران

شرکت پادتن علم با حضور درنهمین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره کشوری ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران از 31 فروردین  تا 3 اردیبهشت 1395 در مرکز همایش های رازی تهران ،با معرفی محصولات جدید خود ،پذیرای حضور گرم متخصصان و همکاران محترم آزمایشگاههای سراسر کشور بود.