نمایشگاه تبریز هلث 1395

شانزدهمین نمایشگاه بین المللی پزشکی ایران - تبریز 16 – 19 شهریورماه 95

شرکت پادتن علم با حضور درشانزدهمین نمایشگاه بین المللی پزشکی ایران(تبریز هلث) ایران از 16 الی 19شهریور 1395 در محل دائمی نمایشگاه بین المللی تبریز سالن شهریار ،با معرفی محصولات جدید خود ،پذیرای حضور گرم متخصصان و همکاران محترم آزمایشگاههای کشور و کشورهای ترکیه و آذربایجان بود.