همایش هم اندیشی الایزا

گرگان

برگزاری کارگاه آموزشی توسط شرکت پادتن علم

موضوع:  

بررسی مفاهیم الایزا

و

تئوری Interferences in immunology

زمان: چهارشنبه دوازدهم آبان یکهزار و سیصد و نود پنج

مکان: مرکز بهداشت شهرستان گرگان

ساعت برگزاری: 9.00 الی 13.30