نمایشگاه مدیکا 2017

22 لغایت 25 آبان 1396-دوسلدورف-آلمان
سالن 16 غرفهA49-1

شرکت پادتن علم با حضور در نمایشگاه بین المللی مدیکا از 22 الی 25 آبان1396  در شهر دوسلدورف آلمان سالن 16 غرفه A49-1 پذیرای حضور متخصصین رشته های مختلف علوم آزمایشگاهی میباشد .