نمایشگاه ارتقا کیفیت 96

31 فروردین - 2 اردیبهشت 1396

پانزدهمین کنگره کشوری ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران

شرکت پادتن علم با حضور دردهمین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره کشوری ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران از 31 فروردین  تا 3 اردیبهشت 1396 در مرکز همایش های برج میلاد تهران ،با معرفی محصولات جدید خود ،پذیرای حضور گرم متخصصان و همکاران محترم آزمایشگاههای سراسر کشور بود.