منتخب جشنواره جرجانی

تهران - مرکز همایش های برج میلاد 1397.1.30

شرکت پادتن علم منتخب ششمین دوره جشنواره حکیم جرجانی در شانزدهمین  کنگره ملی و یازدهمین کنگره بین المللی ارتفا کیفیت